Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Chỉ thị công tác tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 

 

Năm 2016, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thu được nhiều kết quả tích cực; tình hình cháy, nổ cơ bản được kiềm chế, các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, vãn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng được bào vệ an toàn PCCC. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố còn xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại cả về người và tài sản; nguy cơ xảy ra cháy, nổ trên địa bàn thành phố vẫn luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH), ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các S, ban, ngành, y ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cần tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCH với những nội dung trọng tâm sau: thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác PCCC và CNCH; xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố cùng các ngành chức năng, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật, kiến thức PCCC, CNCH. Công khai phê bình các cơ quan, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, có các vi phạm trong công tác PCCC, CNCH trên truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng…

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây./.