Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp 
 
 
 Quân dân Kiến Thụy tổ chức đánh 165 trận lớn nhỏ, tiêu diệt, bắt sống và làm tan rã hơn  3.000 tên địch.

Ba lần tổng phá tề, 485 ban tề bị phát; diệt 72 tên Việt gian; giáo dục, cải tạo hơn 200 tên; 15 đồn Hương Dũng và 40 trại tập trung bị phá.

Thu và phá huỷ hơn 20 tấn súng đạn, bom mìn của địch; góp phần làm nên chiến thắng Cát Bi rực lửa và trận tập kích sân bay Đồ Sơn thắng lợi, phá huỷ 64 máy bay, đốt cháy 5 triệu lít xăng của địch.

Chi viện cho tiền tuyến 62 tấn lương thực, trên 4 vạn mét vải, trên 4.300 đồng tiền Đông Dương.

Toàn huyện có 5.809 thanh niên tòng quân giết giặc, 1001 người hy sinh anh dũng./.